4 กฎเหล็กในการกิน ถ้าทำได้ก็มีหุ่นดีได้

4 กฎเหล็กในการกิน ถ้าทำได้ก็มีหุ่นดีได้

การลดความอ้วน  ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้ จะต้องมีร่างกายและจิตใจที่พร้อมด้วย โดยเฉพาะจิตใจ จะต้องหนักแน่น และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแผนการควบคุมน้ำหนักให้ได้อย่างเคร่งครัด แต่แผนการควบคุมน้ำหนักของคุณก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องและเหมาะสมด้วย เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดี หุ่นดี และเป็นการลดความอ้วนได้อย่างยั่งยืน

เรื่องของการกิน เป็นกิจกรรมหลักที่ทำให้เราอ้วน ดังนั้น หากไม่อยากอ้วน ก็ต้องกลับมาใส่ใจพฤติกรรมการกินของตนเอง ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ 4 อย่างและควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
Read more